متن آهنگ الماس عرفان جیدال و پایا | MusText

دریافت آهنگ الماس عرفان جیدال و پایا

[کروس]

میزنن این چراغا تووی چشم برق واسه

نه خانوم بیرون واینسا بیا توو درون بازه

میدونم عاشق اونی که بیشتر میدرخشه

میدونم میدونی که من قبیله ام الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

[ورس یک]

ویروسیم این گیم بیماریمون

خودمون بریم اون اینجا میمونه

عزرائیلتو من چند روز پیش ها دیدم

زیر لب نشسته جیدال میخونه

پانچ بعدی فر میخوری

تو که هرروز به ما فکر میکنی

هر گوهی میخوریم همونو هی میخوری

میبینی اصل جنسیم ما رو فیک میکنی

عجب وضعیتی یه فرقی هست

اینجا زمانی هستی تو توو امنیت

و من منتظرم که ، بیان بالا سرم امنیتیا

توو این مسیر جمعیت زیاد

تقریبا بیست به بالاترم از کل جمع

چسبیدن اینبار بدجور به سقف

آویزونن دخترا بدجور به من و

[کروس]

میزنن این چراغا تووی چشم برق واسه

نه خانوم بیرون واینسا بیا توو درون بازه

میدونم عاشق اونی که بیشتر میدرخشه

میدونم میدونی که من قبیله ام الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

[ورس دو]

شیش و نیم صبحه بازم چشاش به دره

درگیر ذهنش و نگاش به من

میگه یه امشبم منو ای کاش ببره

بذاری بری هم بازم به یادتم

اون شده شیفته ی تیم و قدرتم

لبِ پِیپره چیز و لیس و رُل بد مزه

دیده چطور جیبو پر کردم

افکارم پوششن سیک کنن هنرمندم

نمیتونی بشی قاطی با ما

اصل اصالته اینجاییم سالیان ساله

میدیم بهتون گاهی آمار

آره خودتون هم میدونید این گیم واس مائه

[نامفهوم]

تو که گوش میدی میگیره با کارام حرصت

خس کارت پَ تتتَ برو

[کروس]

میزنن این چراغا تووی چشم برق واسه

نه خانوم بیرون واینسا بیا توو درون بازه

میدونم عاشق اونی که بیشتر میدرخشه

میدونم میدونی که من قبیله ام الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

[ورس سه]

قبیلم الماسه ، زنجیرم طلاست هی

من دیدم اعدادت ، پَ نیستم لفظ باز

من کی ام اربابت ، رئیس اَ گهواره

گنگیم نه اراذل ، اهریمنم خالص

نه نی شنوا فکر ، طلبم دعوا شه

وحشی وحشتناک ، خیلی من شیاد

خفی هم کارِ همیشتم دائم

رقیبم فردامه ، حریف کرد فرار

نوید هم درون راهه ، مسیر پیشرفت همواره

رد میشم از مانع ، نشی پَ سد راهم

سفینم فضائه ، درس میدم پرواز

بپری تا دستگاها بهت نریزن اشکات

نه نی چپم راستش ، هر کی نظر داده

اگه میدم بها بهت ، وظیفت پرداخته

خط میزنم خام ، همیشه ام مرگباره

سمی تر از ماره ، افعی ام حتی

سنگی مث اربابت ، قوی ترم غالب

زمین درصورتیکه صافه ، نمیرم کج مسیر

مریضن اشعار ، بیشتر از خیامش

من نیستم همکارت ، نشی اصا شاخ

[کروس]

میزنن این چراغا تووی چشم برق واسه

نه خانوم بیرون واینسا بیا توو درون بازه

میدونم عاشق اونی که بیشتر میدرخشه

میدونم میدونی که من قبیله ام الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

قبیله الماسه ، قبیله الماسه

قبیله الماسه ، من قبیلم الماسه

ازبرای استفاده کردن از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزیک ترین دریافت کنید

دریافت با کیفیت ۱۲۸ به همراه متن افزوده دریافت با کیفیت ۳۲۰ به همراه متن افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *