متن آهنگ گهواره صفیر | MusText

دریافت آهنگ گهواره صفیر

[اینترو]

بذار ببینم دوات جوهر داره

بله ، خوب همه چیز میزونه

[ورس یک]

سُر میخورم از شکافِ ماه

نقره فام تر از ستاره ها

ز گهواره تا گور از کجا شروع کنم

من کجا شروع کنم

رو کنم به کجا ناکجا

زمین زرد خورشید آبیِ ناخدا

به خدا بهم بگو

تا غروب کنه مجهولِ جهلم

[کورس]

من چی ام که چیستانم

کی ام که کیستانم دانم

سمساره این سازه

معماره این سازه

ولی توو جسمِ چی میشم مهمون

چی ام که چیستانم

کی ام که کیستانم

سمساره این سازه معماره این سازه

ولی توو جسمِ چی میشم مهمون

[ورس دو]

مادری ام احساسه

مثل ترس شادی خشم

خال کوبیده رو پیشونیِ حیا

چادرِ سیاهشو کشیده به لب

میگه حجاب نداره جنسیت

نه پارچه نه آرمان نه مهریه هست

دستشو میکشه به سرم

اگه هم عشقی هست که گرفتم

اگه هم نه که نسیه هست بِهش میگم

نمیدونم کی ام چی ام؟

دیرم دورم سریع یا نزدیک

میام میرم خوب یا بدی دیدی حلال کن

بفهمم میام میگم به خدا

مبتدای منتها انتهای ابتدا

آدمیزادی ام که به محیط کرده اقتدا

یه مادر مادرِ تمامِ بچه هاست

اینو از حرکت گهواره تا تکونای تابوت

که رو دست میبرنم میگم

تنها هیچوقت نفهمیدم کی ام ، هیچوقت

[کورس]

من چی ام که چیستانم

کی ام که کیستانم دانم

سمساره این سازه معماره این سازه

ولی توو جسمِ چی میشم مهمون

چی ام که چیستانم

کی ام که کیستانم دانم

سمساره این سازه معماره این سازه

ولی توو جسمِ چی میشم مهمون

[اوترو]

زمین داره کجا میبرتم

مامان ، چی پُرم کرده؟

ازبرای استفاده کردن از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزیک ترین دریافت کنید

دریافت با کیفیت ۱۲۸ به همراه متن افزوده دریافت با کیفیت ۳۲۰ به همراه متن افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *